Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.utm.md/handle/5014/1269
Title: Schema triunghi cu reglare în triunghi utilizată la controlul mărimilor de stare a liniilor electrice
Authors: POSTORONCĂ, Sveatoslav 
Keywords: dispozitive FACTS;nivel de tensiune;reglaj;schemă triunghi;transformator Sen
Issue Date: 2022
Source: POSTORONCA, Sveatoslav. Schema triunghi cu reglare în triunghi utilizată la controlul mărimilor de stare a liniilor electrice. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.1, 29-31 martie 2022, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2022, pp. 127-130. ISBN 978-9975-45-828-3..
Conference: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
Abstract: 
Lucrarea se referă la domeniul rețelelor inteligente (Smart Grid) și este dedicată descrierii unei soluții simple, propuse pentru creșterea nivelului de performanță în funcționarea sistemului electroenergetic prin intermediul reglajului nivelului de tensiune și al unghiului de defazaj în liniile electrice, realizată în forma unei scheme triunghi cu reglare în triunghi. Aceasta reprezintă o variantă topologică din familia transformatoarelor Sen (TS), echipamente moderne de control a mărimilor de stare în liniile electrice, ce fac parte din aria dispozitivelor FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems), proporțiile de utilizare a cărora cresc rapid, grație dezvoltării electronicii de putere. Scopul descrierii constă în extinderea cunoașterii categoriilor și a tipurilor de dispozitive menționate în materie de avantaje/neajunsuri pentru a argumenta raționalitatea aplicării în contextul tehnic concret.
URI: http://cris.utm.md/handle/5014/1269
ISBN: 978-9975-45-828-3
Appears in Collections:Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat
p-127-130_3.pdf780.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.