Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.utm.md/handle/5014/1410
Title: Modele de bune practici circulare în industria vitivinicolă mondială
Authors: DIACONU, Cristina 
Keywords: model circular;produse secundare;valorificare;mediu înconjurător
Issue Date: 2022
Source: DIACONU, Cristina. Modele de bune practici circulare în industria vitivinicolă mondială. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.2, 29-31 martie 2022, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2022, pp. 285-289. ISBN 978-9975-45-828-3..
Project: 20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova 
Conference: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
Abstract: 
Alinierea Republicii Moldova la Pactul Verde European implică promovarea valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul înconjurător. Angajamentele asumate în cadrul acestui pact pot fi atinse doar prin tranziția și implementarea modelelor economiei circulare. Unul dintre sectoarele cu potențial circular major în Republica Moldova este cel vinicol. În acest sens, acest articol reprezintă un studiu a celor mai bune practice internaționale din domeniu, care au implementat cu success modele economice circulare cu recuperarea aproape totală a deșeurilor din lanțul valoric. Caviro (Italia), Tarac (Australia), GRAP'SUD (Franța) sunt repere sustenabile pentru sectorul vinicol din întreaga lume, descrise în acest studiu.
URI: http://cris.utm.md/handle/5014/1410
ISBN: 978-9975-45-828-3
Appears in Collections:Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat
p-285-289_0.pdf349.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.