Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.utm.md/handle/5014/1749
Title: SISTEM MODULAR HIBRID EOLIAN SOLAR
Authors: BOSTAN, Viorel 
BOSTAN, Ion 
DULGHERU, Valeriu 
BODNARIUC, Ion 
CIOBANU, Oleg 
CIOBANU, Radu 
GUȚU, Marin 
RABEI, Ivan 
ODAINAI, Valeriu 
GLADÎȘ, Vitalie 
Keywords: Sistem eolian-solar, cub, conversie
Issue Date: 2023
Conference: ICE-USV 2023
Abstract: 
Rezultatul tehnic al invenției constă:
- Simplificarea construcției prin elaborarea sistemelor eolian-solare modulare în formă de cub;
- Majorarea eficienței de conversie a sistemului hibrid eolian solar prin: orientarea la soare a instalației fotovoltaice în plan meridional și azimutal cu considerarea factorului sezonier, folosind mișcarea de rotație a axului principal al rotorului eolian;
- Majorarea eficienței de conversie, simplificarea construcției și reducerea costurilor prin instalarea într-o carcasă în formă de paralelipiped a două rotoare eoliene cu ax vertical cu pale înclinate în direcții diferite (spre stânga și spre dreapta), acșii cărora sunt legați cinematic cu rotorul uni singur generator electric cu magneți permanenți;
- Lărgirea posibilităților funcționale prin conectarea unei serii de module hibride eolian solare printr-un arbore flexibil la un singur generator electric cu magneți permanenți.
URI: http://cris.utm.md/handle/5014/1749
Appears in Collections:01-Gold Medals

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ICE-USV_2023_Gold_Bostan V..pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.