Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.utm.md/handle/5014/368
Title: Identificarea și caracteristica principalelor direcții de perfecționare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice
Other Titles: The identification and essence of the main improvement directions in law enforcement activity by the public authorities
Authors: MANŢUC, Elena 
Keywords: application of the law;efficiency;legal norm;modernization;error;factors;subjects of law enforcement
Issue Date: 2019
Source: MANŢUC, Elena. Identificarea și caracteristica principalelor direcții de perfecționare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), pp. 112-129. ISSN 1957-2294.
Journal: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 
Abstract: 
Eficiența activității de aplicare a dreptului este un principal indicator al organizării și funcționării autorităților publice. În scopul sporirii acesteia, este important de a evidenția direcțiile de perfecționare a activității de aplicare a normelor juridice de către autoritățile publice. Identificarea direcțiilor respective, determinarea factorilor ce contribuie la o modernizare în organizarea și funcționarea autorităților publice, îndeosebi în realitățile Republicii Moldova, ne orientează spre implementarea teoretică, dar mai ales practică a unei activități eficiente de aplicare a dreptului manifestată de către autoritățile publice. Este necesar de a cunoaște care metode și mijloace vor determina rezultatul maxim raportat la un volum minim de resurse consumate.
URI: http://cris.utm.md/handle/5014/368
ISSN: 1957-2294
Appears in Collections:Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat
112-129.pdf311.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.