Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.utm.md/handle/5014/799
Title: Modele de afaceri în economia circulară. Exemple de bune practici
Authors: DIACONU, Cristina 
Keywords: valorificare;circular;model de afaceri;resurse;restaurare
Issue Date: 2021
Source: DIACONU, Cristina. Modele de afaceri în economia circulară. Exemple de bune practici. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.2, 23-25 martie 2021, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2021, pp. 130-133. ISBN 978-9975-45-699-9.
Project: 20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova 
Conference: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
Abstract: 
Economia globală se bizuie în cea mai mare parte pe modelul de afaceri liniar, unde resursele din natură sunt „preluate- prelucrate- consumate-aruncate”. Astfel, până la 1/3 din totalul alimentelor produse la nivel mondial , este pierdut sau irosit de-a lungul lanțului valoric. Aceste aspecte îngrijorătoare, la care se mai adaugă și calamitățile naturale, resursele limitate, creșterea explozivă a numărului populației, au condus la necesitatea conceperii modelelor de afaceri circulare care tind în esența lor spre „zero” deșeuri. Prin urmare, adoptarea unor astfel de modele reprezintă o oportunitate extraordinară de a transforma economia într-una sustenabilă, de a contribui la atenuarea problemelor climaterice și a conserva capitalul natural, de a crea noi locuri de muncă și totodată de a genera avantaje concurențiale. În această lucrare sunt descrise modelele de afaceri circulare, precum și prezentate exemple de bune practici.
URI: http://cris.utm.md/handle/5014/799
ISBN: 978-9975-45-699-9
Appears in Collections:Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat
p-130-133.pdf801.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.