Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.utm.md/handle/5014/868
Title: Contribuția parametrilor de calitate a energiei electrice pentru sistemele de generare distribuită
Authors: POSTORONCĂ, Sveatoslav 
Keywords: generare distribuită;microrețele;parametri de calitate
Issue Date: 2021
Source: POSTORONCA, Sveatoslav. Contribuția parametrilor de calitate a energiei electrice pentru sistemele de generare distribuită. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.1, 23-25 martie 2021, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2021, pp. 103-106. ISBN 978-9975-45-699-9.
Conference: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
Abstract: 
În lucrare sunt descrise realitățile ce condiționează gradul sporit de atenție pentru aspectele de menținere a parametrilor de calitate a energiei electrice în sistemele energetice mic dimensionate, promovate în baza concepției de generare distribuită sub denumirea de microrețele. Complexitatea acestui set de măsuri parvine din nivelul redus de inerție și de stabilitate a asemenea sisteme, comparând cu sistemele energetice de tip centralizat. Este evidențiat rolul managementului energetic din considerente de operare pentru optimizarea funcționării sub aspect ingineresc. Optimizarea în sensul atingerii celei mai cost-eficiente variante de gestionare a microrețelei se efectuează prin iterații, verificând la fiecare pas dacă parametrii de calitate, așa ca tensiunea, distorsiunile armonice și balanța fazelor nu ies din limitele standardizate, pentru care sunt prezentate simple raționamente matematice ce stau la baza algoritmului de manevrare.
URI: http://cris.utm.md/handle/5014/868
ISBN: 978-9975-45-699-9
Appears in Collections:Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat
p-103-106.pdf549.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.