Browsing by Project


???browse.nav.jump.crisproject???
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 66  next >
TitleP-Investigator
14.824.03.187T. Elaborarea și implementarea uscătoriei în bază de pelete pentru fructe și legumeBERNIC, Mircea
15.817.02.20F. Planetary precessional transmissions and cinematic power: constructive development, industrial manufacturing technologies and materials / Transmisii planetare precesionale de putere şi cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare şi materiale noiBOSTAN, Ion
15.817.02.21F. Research and implementation of a sustainable e-learning sуstem / Cercetarea şi implementarea unui sistem durabil de e-learningTODOS, Petru
15.817.02.22F. Thermoelectric and optical properties of nanostructured materials and of devices with quantum dots / Proprietăţile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuanticeCASIAN, Anatolie
15.817.02.23F. Mathematical modeling of behavior of construction materials: from structure to properties / Modelarea matematică a comportării materialelor de construcţie: de la structură la macroproprietăţiMARINA, Viorica
15.817.02.28A. Models, methods and interfaces for control and optimization of intelligent manufacturing systems / Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligenteZAPOROJAN, Sergiu
15.817.02.29A. Multifunctional nanomaterials and nanoelectronic devices based on nitrides, oxides and chalcogenides for biomedicine / Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicinăMONAICO, Eduard V.
15.817.02.30A. Development of methods and technics for modernisation of nuts (Juglans regia L.) processing technology using their biologically active constituents in the functional foods / Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționaleTATAROV, Pavel
15.817.02.31A. Elaboration of obtaining technologies and of equipment of fabrication of the nanofiber in isolation and of the microcable with many fibers from conductive, resistive and ferromagnetic materials / Elaborarea tehnologiilor de obţinere şi a utilajului de fabricare a nanofirului în izolaţie şi a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive şi feromagneticeDIMITRACHI, Sergiu
15.817.02.32A. The study of semiconductor materials and elaboration micro-optoelectronic devices for advanced applications / Studiul materialelor semiconductoare şi elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicaţii avansate.SIRBU, Nicolae
15.817.02.33A. Research to ensure safety and multi functionality of food packaging to improve food security in the European economic context / Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic EuropeanCAZAC, Viorica
15.817.03.01A. Towards an energy autonomy of the Republic of Moldova / Către o autonomie energetică a Republicii MoldovaSTRATAN, Ion
15.817.05.04F. Vegetal products dehidration processes efficiency augmentation using nontraditional methods of energy imput / Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energieBERNIC, Mircea
16.80013.5107.22/Ro. The substitution of synthetic food additives with bioactive components extracted from natural renewable resources / Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenți bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabileSTURZA, Rodica
16.80015.5807.208T. Implementarea tehnologiei inovaţionale de procesare a tescovinei de struguri pentru obţinerea unei produceri non-deşeuri în industria vinicolăBERNIC, Mircea
18.51.07.01A/PS. Reduction of contamination of raw materials and food products with pathogenic microorganisms / Diminuarea contaminării materiei prime şi produselor alimentare cu microorganisme patogeneSTURZA, Rodica
18.80012.51.30A. Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtoneCOVACI, Ecaterina
19.00208.1908.05. Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționaleGHENDOV-MOŞANU, Aliona
19.80012.02.01F. Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculareSANDULEAC, Ionel
19.80012.50.03A. Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nanomicrostructurăriiBRANISTE, Tudor